Colaiste Logo          Marino Logo

Irish Language Requirement

St Mary’s University College Belfast and Marino Institute of Education are seeking to enhance the accessibility by candidates in northern counties to the taught course and assessment for the Irish Language Requirement.

Prospective applicants who wish to fulfill the Irish Language Requirement for primary school teachers have a choice of two distinct routes to achieve the requirement. Candidates must decide between the SCG (An Scrúdú le hAghaidh Cáilíochta sa Ghaeilge - Aptitude Tests) or the OCG (Oiriúnú le hAghaidh Cáilíochta sa Ghaeilge- Adaptation Period and Assessments).

St Mary’s University College Belfast has agreed to be one of the outreach centres where a taught course may be provided and also to provide a centre for the administration of the non-school based assessments, subject to sufficient demand. All school based assessments will take place in the Republic of Ireland.

Candidates who wish to apply for a course and/or for assessment should contact Oifig na gCáilíochtaí Gaeilge, Institiúid Oideachais Marino, Ascaill Uí Ghríofa, Baile Átha Cliath, 9. Phone: 01 8535134, Email: scginfo@mie.ie or ocginfo@mie.ie. Other information available at: www.ilrweb.ie

 

Tá Coláiste Ollscoile Naomh Muire, Béal Feirste agus Institiúid Oideachais Marino, Baile Átha Cliath ag iarraidh an soláthar cúrsaí agus an soláthar measúnaithe a fheabhsú ó thaobh inrochtaineachta de don Cháilíocht sa Ghaeilge d’iarrthóirí ó chontaetha tuaisceartacha.

Iarrthóirí ar mian leo an Cháilíocht sa Ghaeilge do bhunmhúinteoirí a bhaint amach, tá rogha acu idir dhá bhealach éagsúla chun an Cháilíocht a ghnóthú. Caithfidh iarrthóirí rogha a dhéanamh idir An SCG (An Scrúdú le hAghaidh Cáilíochta sa Ghaeilge – Trialacha Inniúlachta) nó OCG (Oiriúnú le hAghaidh Cáilíochta sa Ghaeilge – Tréimhse Oiriúnaithe agus Measúnuithe).

Tá sé aontaithe, faoi réir éilimh leordhóthanaigh, ag Coláiste Ollscoile Naomh Muire, Béal Feirste a bheith ar cheann de na hionaid fho-rochtana ina gcuirfear cúrsaí ar fáil agus ina reáchtálfar na scrúduithe neamhscoilbhunaithe. Reáchtálfar na measúnuithe scoilbhunaithe go léir bPoblacht na hÉireann.

Iarrthóirí ar mian leo cur isteach ar chúrsa ar mheasúnú SCG/OCG,ba chóir dóibh teagmháil a dhéanamh le hOifig na gCáilíochtaí Gaeilge, Institiúid Oideachais Marino, Ascaill Uí Ghríofa, Baile Átha Cliath, 9. Teil: 01 8535134, Ríomhphost: scginfo@mie.ie nó ocginfo@mie.ie. Eolas eile ar fáil ag: www.ilrweb.ie