Cúrsaí Gaeilge sa Scoil Samhraidh

 

Summer School Courses
Online Summer School

 

Summer School Courses Information

Amhránaíocht agus scéalaíocht na Gaeilge (Irish language singing and storytelling traditions)


 

Irish-medium Professional Development

The College will be offering Irish-medium professional development for teachers and classroom assistants who work in the Irish-medium sector. A new M-level specialist option has been designed in Irish-medium Education. Bursaries for the following courses have been provided by the Department of Education through the Council for Irish-medium Education.

 


 

Irish-medium Semester Two Modules

10 March, 24 March and 31 March, 2020 - 3 full days.

 

EDC7045   Ag Tacú le Litearthacht do Pháistí sa Rang Lán-Ghaeilge / Supporting Child Literacy in the Irish Medium Classroom
EDC7075   Oideolaíochtaí  Cumais Uimhearthachta agus Litearthachta a Chur Chun Cinn i Suíomhanna Lán-Ghaeilge / Promoting Numeracy and Literacy Competence in Irish-Medium Settings

 

An applications form for the course is available on-line.

 

For additional information on the College's provision for the professional development of Irish-medium teachers please contact

 

Eibhlín Mhic Aoidh,

02890268293

 


 

Cúrsa Gaeilge

Irish Language Course for Classroom Assistants and Ancillary Staff in Irish-medium Schools

Wednesday, 13 May, 2020

 

  An important development in Irish-medium provision at St Mary’s is the Irish Language Course for Classroom Assistants and Ancillary Staff. We are very pleased to be able to contribute to the professional development of staff who are working in an Irish medium environment. This course has been designed for Classroom Assistants and ancillary staff working in other areas, e.g. administration and catering. The funded course will be offered at three levels of competence in Irish – beginner, intermediate and advanced.

Course Venue : St Mary's University College

The course is funded by the Department of Education and supported by Comhairle na Gaelscolaíochta. Application forms for the course may be requested from Academic Registry. Forms can also be downloaded for return by post/ fax or an electronic form may be completed and returned by email.

Beidh an cúrsa seo dírithe ar riachtanais na gCúntóirí Ranga agus na mball den fhoireann choimhdeach sa scoil. Tá muid thar a bheith sásta go dtig linn riar ar na riachtanais forbartha gairmiúla atá ag baill foirne i dtimpeallacht lán-Ghaeilge. Dearadh an cúrsa seo do Chúntóirí Ranga agus do bhaill foirne atá ag obair i réimsí eile – m.sh. riarachán, lónadóireacht. Déanfar freastal, taobh istigh den chúrsa, ar 3 leibhéal cumais sa Ghaeilge – tosaitheoirí, idirmheánach agus ardleibhéal.

Venue : Coláiste Ollscoile Naomh Muire, Béal Feirste
   
   
   

 

 

Beidh an cúrsa á mhaoiniú ag an Roinn Oideachais agus tugtar aitheantas do thacaíocht ó Chomhairle na Gaelscolaíochta.

Féadfar iarratais a fhoirmiú don chúrsa a íoslódáil nó a iarraidh ón Oifig Iontrála.

 

Further Information / Tuilleadh eolais:

Dr Gabrielle NigUidhir (Senior Tutor)

028 90327678

Helen McBride (Administrative Officer)

028 9026 8366

Linda Fegan (Administration Officer)
028 90268295

 


Irish-medium Summer School Modules

 

Wednesday, 1 July  – Thursday, 2 July 2020

(10 a.m.- 4.00 p.m.)

EDC7076 Gaeilge na Gaeltachta/ Study of Native Irish Speech (20 M Level points)

Pádraig de Bléine   

02890 268239

Wednesday 1 July - Monday, 7 July 2020

(10. a.m. - 4.00 p.m.)

EDC7083 Oideachas Digiteach: Teagasc i dtreo na Todhchaí/ (30 M Level points) Conall ó Máirtín

 

Module details can be located in the M Level prospectus from page 23 onwards.

Bursaries may be available for this course, subject to funding by the Department of Education.

 

Applications forms for the course will be available from the Academic Registry.