Home |  Search |  Contact Us |  Website & Cookies Policy
News & Press Releases

 

Irish Event

 

Seán Mac Nia, Padaí de Bléine agus Seán Ó Coinn

 

Seán Mac Nia, Padaí de Bléine agus Seán Ó Coinn

 

Book Launch and Foras na Gaeilge Prizes

Two books were launched in the St Mary’s University College Hall on 17th April: An Gasúr a Chaith Pitséamaí Striocacha (The Boy in the Striped Pajamas) and Is mise David (I am David), both works translated by Padaí de Bléine.

Seán Ó Coinn launched the books, and he spoke highly of their content and of the translations.

Seán Mac Nia from CEA was also present to outline the project in which he is involved (with CEA) to an audience of students and lecturers.

On the same occasion Seán Ó Coinn presented cheques on behalf of Foras na Gaeilge to St Mary’s students: the best in each year group and those who made the most progress in that year. The members of the St Mary’s Irish department are grateful to Foras na Gaeilge for this funding, which greatly motivates the students.

The following is a list of the winners:

 • Best kept diary - Fíona Ní Dhuibhir (prize of £250)
 • Irish Society - Caitlín Ní Chearbhalláin / Éadaoin Ní Mhochéirí (prizes of £125 each)
 • Best student BEd4 - Sinead Ní Lagáin (prize of £250)
 • Students who progressed most BEd4 - Anne Marie Mc Daid / Claire Kilcrann / Christina Hamilton (prizes of £250 each)
 • Best student BEd3 - Niamh Nic Ruairí (prize of £250)
 • Student who progressed most BEd3 - Líosa Nic an Ultaigh (prize of £250)
 • Best students BEd2 - Catherine Gribbon / Simon Lam / Nicole Lamberton (prizes of £250 each)
 • Student who progressed most BEd2 - Shannon Coghlan (prize of £250)
 • Best students BEd1 - Caitríona Nic an tSaois / Gary Leonard (prizes of £250 each)
 • Best student BA3 - Fionnuala Smith (prize of £250)
 • Students who progressed most BA3 - Eithne Mc Veigh / Martin Gormley (prizes of £250 each)
 • Best student BA2 - Paul Hillen (prize of £250)
 • Student who progressed most BA2 - Jude Savage (prize of £250)
 • Best students BA1 - Tara Ó Néill / Liadan Massey (prizes of £250 each)


Seoladh leabhar agus Duaiseanna Fhoras na Gaeilge

Seoladh dhá leabhar An Gasúr a Chaith Pitséamaí Striocacha agus Is mise David ar aistriúcháin iad a rinne Padaí de Bléine i Halla an Choláiste 17ú Aibreán. Is é Seán Ó Coinn a sheol an dá leabhar agus labhair sé go hard ar ábhar an dá leabhar agus ar na haistriúcháin féin. Bhí Seán Mac Nia as CEA i láthair fosta le tionscadal an aistriúcháin atá ar bun aige in CEA a mhíniú. Bhí idir léachtóirí agus mhic léinn i láthair ag an ócáid.

Ag an ócáid chéanna bhronn Seán Ó Coinn seiceanna thar ceann Fhoras na Gaeilge ar na mic léinn is fearr in achan bhliainghrúpa agus ar na mic léinn is mó dul chun cinn. Tá baill Roinn na Gaeilge iontach buíoch d’ Fhoras na Gaeilge ar son an mhaoinithe seo a spreagann na mic léinn go mór. Is é seo a leanas liosta de na buaiteoirí:

 • Dialann is fearr - Fíona Ní Dhuibhir (£250)
 • An Cumann Gaelach - Caitlín Ní Chearbhalláin / Éadaoin Ní Mhochéirí (£125x2)
 • Mac léinn is fearr BEd4 - Sinead Ní Lagáin (£250)
 • Mac leinn is mó dul chun cinn BEd4 - Anne Marie Mc Daid / Claire Kilcrann /Christina Hamilton (£250/3)
 • Mac léinn is fearr BEd3 - Niamh Nic Ruairí (£250)
 • Mac léinn is mó dul chun cinn BEd3 - Líosa Nic an Ultaigh (£250)
 • Mac léinn is fearr BEd2 - Catherine Gribbon / Simon Lam / Nicole Lamberton (£250/3)
 • Mac léinn is mó dul chun cinn BEd2 - Shannon Coghlan (£250)
 • Mac léinn is fearr BEd1 - Caitríona Nic an tSaois / Gary Leonard (£250/2)
 • Mac léinn is fearr BA3 - Fionnuala Smith (£250)
 • Mac léinn is mó dul chun cinn BA3 - Eithne Mc Veigh / Martin Gormley (£250/2)
 • Mac léinn is fearr BA2 - Paul Hillen (£250)
 • Mac léinn is mó dul chun cinn BA2 - Jude Savage (£250)
 • Mac léinn is fearr BA1 - Tara Ó Néill / Liadan Massey (£250/2)